قوانین سایت دانشجویان برتر شریف

  1. سایت ” دانشجویان برتر شریف ” به عنوان یک موسسه ی خدماتی برای آموزش و مشاوره در زمینه انجام پروژه های دانشجویی ، انجام پایان نامه ، ترجمه ی تخصصی و عمومی و نگارش مقالات است و دانشجویان موظف هستند در طی مراحل انجام پروژه با کارشناس سایت همکاری نمایند .
  2.  تیم کارشناسی سایت موظف است تمامی درخواست های مشتری که در ایمیل به صورت مکتوب به دست وی رسیده است را انجام دهد و قیمتی که از سوی کارشناس برای انجام پروژه اعلام می شود بر اساس درخواست های مکتوب مشتری در ایمیل می باشد . در صورتی که پس از انجام پروژه مشتری درخواست دیگری داشته باشد بایستی مبلغ جداگانه ای جهت انجام آن بپردازد.
  3.  کارشناسان پس از دریافت  ایمیل از سایت بایستی در اسرع وقت قیمت پیشنهادی خود را اعلام کنند. پس از مذاکرات انجام شده بین سایت و مشتری پروژه به کارشناسی که قیمت متناسب و منصفانه ای داده باشد واگذار می گردد . بدیهی است کارشناسان نباید قبل از آنکه مسئولین سایت با آنها تماس گرفته کار را آغاز کنند .
  4.  مشتری موظف است برای آغاز کار پنجاه درصد مبلغ پروژه را به حساب سایت واریز کند. این مبلغ به صورت بیانه نزد سایت باقی می ماند و به حساب کارشناس تا تایید نهایی پروژه توسط مشتری واریز نمی شود . بدیهی است در صورت بروز هر گونه مشکل و یا عدم رضایت مشتری از فایل نهایی پروژه بیانه به حساب مشتری ارجاع می گردد .
  5.  مشتری موظف است ظرف مدت 48 ساعت پس از تحویل کار ، رضایت و یا عدم رضایت خود را از فایل نهایی شده اعلام کند . در صورت عدم رضایت مشتری ، اصلاحیه ی درخواستی از سوی ایشان پذیرفته شده و کارشناس موظف به اصلاح پروژه است . اگر در این مدت درخواست اصلاحیه از سوی مشتری ایجاد نگردد ، سایت موظف است با کارشناس مربوطه تسویه کرده و پروژه را تمام شده بداند .
  6.  در صورت بروز هرگونه مشکل از جمله عدم رضایت مشتری از پروژه نهایی ، سایت موظف است به مشکل مربوطه رسیدگی کرده و طرفین بایستی داوری سایت را بپذیرند . در چنین شرایطی پروژه برای یک کارشناس بی طرف و معتمد در رشته ی مربوطه فرستاده شده و قضاوت کارشناس حکم نهایی سایت است .
  7.  سایت ” کارشناسان برتر شریف ” واسطه ی بین مشتری و کارشناس است و تمامی مسئولیت ها را بر عهده می گیرد . در صورتی که شماره و یا ایمیل بین مشتری و کارشناس رد و بدل شود سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال پروژه ی مربوطه و بیانه ی واریزی از طرف مشتری نخواهد داشت .
  8.  در صورتی که کارشناس به دلیل غیر موجهی پروژه ی مشتری را در موعد تحویل ، به سرانجام نرساند بایستی خسارت مشتری را شخصا پرداخت کند . در صورتی که خسارت مربوط به پروژه از سوی کارشناس پرداخت نشود ، از لیست کارشناسان موسسه حذف و اطلاعات وی برای پیگرد مقتضی در اختیار مشتری قرار می گیرد .
  9.  در سایت ” دانشجویان برتر شریف ” پروژه آماده به هیچ وجه ارائه نمی شود و درخواست مشتری متعاقبا به کارشناسان سایت ابلاغ می گردد .
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: