معرفی رشته معماری-انجام پروژه های مهندسی معماری

چرا رشته معماری دارای اهمیت فراوانی است ؟

هرجا نیاز به طراحی خاص همراه نیازمندی های خاص باشد معماری خود را با نگرشی ویژه و همه جانبه معرفی می کند ، معماری یعنی ارتباط عناصر مختلف در یک مجموعه و تکامل آنها در طول زمان .

معماری علاوه بر آن جنبه فیزیکی که دارد می تواند مانند یک نماد دارای پیام باشد و این به قدری عمیق و تاثیرگذار است که از آن به عنوان یک رسانه یاد می شود .

آثار معماری با زبان عناصر حجمی با مخاطب سخن می گویند و با قرار گرفتن در یک فضا تمام بعدهای وجودی ما چه از نظر فیزیکی و چه از نظر ذهنی مخاطب پیام اثر معماری قرار می گیرد. به عبارتی دیگر معماری رسانه ای است که با زبان فضا پیامش را انتقال می دهد .

گرایش های مختلف رشته معماری:

ـ معماری
ـ معماری منظر
ـ مدیریت پروژه و ساخت
ـ طراحی شهری
ـ برنامه ریزی شهری
ـ تکنولوژی معماری
ـ انرژی معماری
ـ مرمت ابنیه سنتی

ـ مطالعات معماری ایران
ـ معماری اسلامی

ـ طراحی داخلی

 

معماری :

متخصص این رشته فردی خلاق و دوراندیش با تفکری چند بعدی است . معماری در هر زمان نشان دهنده ی نحوه ی زندگی مردم یک جامعه است و به همین دلیل است که برای آگاهی از گذشته یک مکان به مطالعه ی معماری آن زمان روی می آورند.

معماری ضمن اینکه یک رشته فنی مهندسی است ، در عین حال تخصصی مرتبط با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است . به همین جهت آموزش در رشته معماری تحت عنوان یک تخصص چند رشته ای شامل مباحث فنی و مهندسی می شود ، همینطور بر خلاقیت ، ذوق هنری و بنیان های زیبایی شناسی و مهارت های حرفه ای تکیه دارد و نیز از مباحث علوم اجتماعی ، اقتصادی و روانشناسی بهره می گیرد.

معماری منظر :

تخصصی بین رشته ای که ریاضیات ، تکنولوژی ، علوم اجتماعی ، هنر ، سیاست و فلسفه را شامل می شود  . طراحی یک پارک ملی تا طراحی زیرساخت های شهری فعالیتی است که یک معمار منظر قادر به انجام آن است .

حوزه فعالیت معمار منظر :
ـ برنامه ریزی برای توسعه های جدید از لحاظ فرم و مقیاس
ـ طراحی منظر خیابانها و زیر ساختهای عمومی شهری
ـ طراحی محوطه برای انواع مدارس ، دانشگاه ، بیمارستان ، هتل و . . .
ـ طراحی انواع پارک عمومی ، پارک موضوعی و فضاهای ورزشی
ـ طراحی انواع محوطه مسکونی ، شهرک تجاری و صنعتی
ـ برنامه ریزی برای ساخت انواع بزرگراه ، ساختار حمل و نقل ، پل و . . .
ـ طراحی فضای شهری ، میدانها و پیاده راه ها و طراحی منظر راه
ـ سازماندهی باز سازیهای شهری
ـ ساماندهی مناظر طبیعی ، تاریخی و توریستی
ـ حفاظت از باغهای تاریخی
ـ بر نامه ریزی ساخت انواع مخازن ، سد ، نیروگاه و صنایع بزرگ
ـ ارزیابی محیط و منظر ، ارائه طرح برای مدیریت سرزمین و آمایش آن

شهرسازی :

همانطور که از نام این گرایش مشخص است با طرح های شهری و برنامه ریزی شهری سروکار داریم و از این رو می توان فصل مشترک رشته معماری با پروژه مهندسی عمران را در اینجا دانست . یک طراح شهری می کوشد تا یک بستر مناسب برای زیست انسان ایجاد کند .

زمینه های کاری :

ـ تهیه طرح شهری و منطقه ای (جامع ، تفصیلی ، هادی و …)
ـ مشاوره در امور شهری و منطقه ای به مدیران و مسئولان رده بالا
ـ فعالیت در شهرداری ، استانداری ، وزارتخانه مربوطه در سراسر کشور
ـ نظارت بر ساختمانهایی با ارتفاع بیش از 8 طبقه بر طبق قانون
ـ انجام پروژه محوطه سازی در سراسر کشور
ـ برنامه ریزی و طراحی شهرکهای گوناگون ( مسکونی ، صنعتی ، تجاری)
ـ برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید
ـ مکان یابی عناصر و کاربری گوناگون شهری
ـ توانایی راه اندازی و استفاده از سیستم
ـ فعالیت گروهی با سایر تخصصها در پروژه های گوناگون
ـ فعالیت در مشاوران خصوصی و نیمه خصوصی شهر سازی ، معماری و . . .

مدیریت پروژه :

ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت ها برای کاربرد مناسب منابع و امکانات به منظور رسیدن به هدف نهایی پروژه ، وظیفه اصلی یک مدیر پروژه است . یک مدیر پروژه با استفاده از برنامه ریزی و فازبندی پروژه رهبری و کنترل پروژه را عهده می گیرد تا بتواند در مدتی معین با حداکثر بهره وری و حداقل هزینه و حداکثر استفاده از امکانات موجود ، پروژه را به پایان رساند .

تکنولوژی معماری :
این رشته ضمن توجه به مباحث عمومی رشته به طور مشخص بر طراحی فنی ساختمان و انواع روش بهینه ساخت آثار معماری و استفاده از تکنولوژی های مناسب در طراحی ، ساخت و بهره برداری از بنا تاکید می ورزد . فارغ التحصیلان این رشته به عنوان یک مهندس حرفه ای زمینه های کاری مناسبی در بخشهای خصوصی و یا دولتی به عنوان طراح یا ناظر پروژه و یا مدیر پروژه خواهند داشت .

انرژی معماری :

این گرایش در رابطه با مصرف بهینه منابع ، حذف پسماند و کنترل آلودگی های محیطی است . یک مهندس انرژی معماری می کوشد با الگوبرداری از عناصر معماری گذشته ساختمان را با طبیعت و انرژی های تجدیدپذیر هماهنگ و با چرخه های اکولوژیک سازگار کند . این گرایش یکی از جدیدترین گرایش ها در سطح ملی و بین المللی است .

مرمت ابنیه سنتی :

معماران و مهندسین این گرایش باید علاوه بر اشراف و تسلط لازم بر ابعاد تخصصی و مفاهیم امروزی حرفه ی خود نظری هوشیارانه و عالمانه به گذشته داشته باشد . متخصصین این رشته کسانی هستند که می توانند پلی بین معماری گذشته و معماری آینده ایجاد کنند . این دسته از متخصصان باید تاریخ را خوب بشناسند تا بتوانند تاریخ را خوب نجزیه و تحلیل کنند .

متخصصین این رشته می توانند در برنامه ریزی برای مرمت بناهای تاریخی کشور و تعیین اولویت های ضروری ضمن هماهنگی مسئولین و دستگاههای مربوط مشارکت کرده و بر حسب ضرورت در مورد کارهای اجرایی مرمت نیز سهیم باشند .

مطالعات معماری ایران

دوره کارشناسی ارشد مطالعات ایران به بازنگری و تعمق در پیشینه تاریخی معماری ، شهر و شهرنشینی ایران و بسط و تعمیق دانش موجود در این زمینه م یپردازد . بدیهی است در توضیح و تبیین مشخصات معماری و شهر به عنوان فضای زیست ایرانی در دور ههای مختلف علاوه بر پرداخت به سکونتگاه ها و بناها ، به شئونات دیگر زندگی انسان همانند فرهنگ ، هنر ، تاریخ و … پرداخته می شود .

هدف از برگزاری دوره کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران تربیت پژوهشگر تاریخ معماری ، بسط و گسترش دانش در زمینه تاریخ پرافتخار معماری ایران است . فارغ التحصیلان این دوره می توانند به عنوان پژوهشگر تاریخ معماری و شهرسازی ایران در مراکز پژوهشی مرتبط اعم از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ، سازمان میراث فرهنگی ، گروه های باستان شناسی اشتغال داشته باشند یا به عنوان مدرس تاریخ معماری و شهرسازی در دانشگا هها به امر تدریس بپردازند و یا به عنوان مشاور در گرو ههای علمی ، طراحی معماری و شهرسازی به کار اشتغال ورزند .

مهندسی معماری اسلامی

مهندسین این رشته به مطالعه در رابطه با شیوه های معماری اسلامی در گذشته می پردازند و روش های اجرایی و نحوه طراحی کاربری های مختلف را مورد بررسی قرار می دهند . فارغ التحصیلان این رشته می توانند تحت عنوان مدرس در دانشگاه ها و مراکز عالی و هم عنوان مشاور در دفاتر ابنیه فعالیت داشته باشند .

طراحی داخلی :

اگر معماری راحت سازی فضای زیستی انسان ها است معماری داخلی اخص این موضوع است . اگر کلیت یک بنا را یک اثر معماری بنامیم ، انتظام هنری پوسته های درون کالبدی آن بنا به مراتب سهم بیشتری از انتظام پوسته ای آن بنا دارند.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی تربیت نیروهای متخصص و آشنا به مبانی علمی معماری داخلی است . این علم خصیصه های عملکردی و تأثیر ابزار بر انسان است که فارغ التحصیلان آن رابطه نظم و عملکرد آن در طبیعت و حیات انسانی و انتظام هنری پوسته های درون زیست کالبدی بناها را به صورت علمی در طراحی اجرا می کنند .

فارغ التحصیلان رشته معماری داخلی در طراحی پوسته های درون زیست فضاهای مردمی از جمله انواع فروشگاه ، هتل ، منازل ، بیمارستان ، فرودگاه ، مسجد و… حتی سایر بنا با سازه سبک ، پارک ها ، نمایشگاه ها ، یادبود و… با دید نظم ، صرفه جویی در فضا با دید اقتصادی به طراحی خواهند پرداخت .

انواع پروژه های معماری

تیم دانشجویان برتر شریف متخصص در انجام پروژه های دانشجویی و دانشگاهی با کیفیت هر چه تمام و قیمت مناسب تمام پروژه های معماری شما را انجام می دهد ، لطفا جهت سفارش پروژه دانشگاهی خود از طریق فرم مربوطه اقدام نمایید .

طراحی پلان معماری

طراحی داخلی

طراحی نما

طراحی محوطه

طراحی مبلمان

ترسیم فنی

مدیریت پروژه

آموزش نرم افزارهای معماری

معرفی رشته معماری-انواع پروژه های مهندسی معماری

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s