ترجمه ی متون تخصصی و عمومی

سایت ” دانشجویان برتر شریف ” با در اختیار داشتن بیش از دویست مترجم زبان انگلیسی در انواع رشته و تخصص مختلف تا کنون توانسته است کتب و مقالات بی شماری را با ترجمه ی تخصصی متون انگلیسی ” انگلیسی به فارسی ” و ” فارسی به انگلیسی ” به دانشجویان و مشتریان عزیز ارائه دهد . استفاده از مترجم های متخصص و متناسب با رشته ی مورد نظر مشتریان ، پرهیز از ترجمه ی ابتدایی و تحت الفظی و استفاده از مترجمان با سابقه در ترجمه های فارسی به انگلیسی سبب شده است که مشتریان سایت از عملکرد ” دانشجویان برتر شریف ”  تا کنون راضی باشند .

ترجمه متون انگلیسی عمومی و تخصصی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s